Wczesna interwencja może poprawić umiejętności poznawcze i osiągnięcia naukowe dzieci o niskich dochodach.

kids1

Narodowy program „Head Start” (National Head Start), którego konceptualizowano, podczas gdy psychologowie rozpoczynali badania nad interwencją prewencyjną na rzecz małych dzieci żyjących w ubóstwie. Ustalenia Jako grupa, dzieci żyjące w ubóstwie mają tendencję do osiągania gorszych wyników w szkole niż Read More …

Leczenie nadciśnienia tętniczego może spowolnić postęp choroby Alzheimera.

Choroba Alzheimera jest najczęstszą formą demencji. To postępujące zaburzenie powoduje degenerację i ostatecznie śmierć komórek mózgowych. Osoby z demencją doświadczają upadku poznawczego, mają problemy z osądem i wykonywaniem codziennych zadań.Demencja dotyka miliony ludzi na całym świecie. Według organizacji Alzheimer’s Disease Read More …